Dražice RDU 18-3 zabudovaná elektrická ohrevná jednotka prírubová

215,57

na sklade

Popis

Zariadenie na elektrický ohrev TUV pre montáž do prírubového otvoru ohrievačov typov OKC NTR(NTRR) /1 MPa alebo OKCE /1 MPa. Vykurovacia jednotka je vybavená vykurovacími telesami, prevádzkovým a bezpečnostným termostatom s rozsahom regulácie teploty TUV 0–65 °C.

Typ REU, RDU, RDW a RSW s nemenným výkonom 2,5–15 kW je určený pre ohrievače OKC 300–500 NTR(NTRR)/1MPa a OKCE 400–500/1MPa. Pri použití redukčnej príruby 225/150 je možné tieto jednotky použiť i pre typy OKC 750–1000 NTR(NTRR)/1MPa a OKCE 750–1000/1MPa.

Typ SE 377 s voliteľným výkonom v rozsahu 8–11–16 kW je určený len pre ohrievače objemov 750 litrov a 1000 litrov.

Typ SE 378 s voliteľným výkonom v rozsahu 9,5–14–19 kW je určený iba pre ohrievače objemov 1000 litrov a ohrievač OKCE 750 S/1MPa. Nie je možné použiť pre typy OKC 750 NTR/1MPa a OKC 750 NTRR/1MPa.